falešné B

PET® MINI 213o Brno, Veveří – Žižkova 22 AVČR

avcr fyzikalni ustav

Odběratelská trafostanice v areálu Akademie věd České republiky v Brně je součástí nově budované přípojky pro samostatné připojení objektu Ústav fyziky materiálů AV ČR k distribuční síti. Trafostanice je osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C (majetek E.ON Distribuce), olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA a nn rozváděčem RBTR 1099/4624.

Trafostanice je umístěna kompletně v areálu ústavu. Přístup k vn rozváděči pro pracovníky E.ON je zajištěn zvláštní brankou. Na vnější stěně trafostanice je, kromě skříně měření, umístěna i zásuvková skříň - zdroj napájení uvnitř areálu.
Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o., usadila trafostanici 14. 3. 2019.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!