falešné B

PET® MAXI 603o Brno, Tovární 11 – NITRIDACE

nitridaceJednotransformátorová odběratelská trafostanice PET® MAXI napájí závod společnosti NITRIDACE, spol. s r.o. v průmyslové oblasti Chrlic na ulici s příznačným názvem Tovární. Montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o., usadila trafostanici na hranu firemního areálu 1. 4. 2019. Trafostanice je dle standardů E.ON osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, olejovým

hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA (s možností usazení do 1000 kVA) a nn rozváděčem RDO 1000. Přístup k obchodnímu měření je zajištěn ve skříni umístěné v čelní stěně trafostanice.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!