falešné B

PET® MINI 300o Brno, Purkyňova – ARTIN

 artin

Softwarová společnost ARTIN buduje v technologickém parku v Brně – Králově poli své nové sídlo, kam soustředí všechny brněnské aktivity. Areál stavěný na zelené louce bude k distribuční síti připojen novou přípojkou s odběratelskou kioskovou trafostanicí.

PET® MINI 300o Brno, Purkyňova – ARTIN byla usazena 17. 4. 2019. Je vybavena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, nn rozváděčem RBTR 1099/4453 a olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!