falešné B

PET® MINI 210d v distribuční síti

Počátkem září usadila montážní skupina EEIKA Brno, s.r.o. nejmenší kioskovou trafostanici PET® v distribuční verzi v Jinačovicích na Brněnsku. PET® MINI 210d Jinačovice – Závist nahradila v distribuční síti E.ON starší dvousloupovou trafostanici TS 7117 v severovýchodní části Jinačovic.
Trafostanice je osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, nn rozváděčem RBTR 06xx/4535 a olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!