falešné B

PET® STANDARD 350d Brno – Košuličova 10

výška vany 2,8 m

kosulicova 126. 5. 2017 jsme usadili další trafostanici se zvýšenou základovou vanou. Vana o celkové výšce 2,8 m vyrovnává výškový rozdíl mezi komunikací a přilehlým areálem, na jehož hranici je trafostanice umístěna. Zvýšení vany umožnilo usadit trafostanici čelní stěnou s přístupy k technologii z veřejné komunikace, aniž by byly nutné větší stavební zásahy na stanovišti trafostanice. Trafostanice se zvýšenou základovou vanou byla standardním způsobem usazena do svahu na hranici soukromého firemního areálu.

kosulicova 2Před čelní stěnou trafostanice byl pro snadný přístup do trafostanice terén vyrovnán zeminou fixovanou opěrnými zídkami tvořícími základ pro nové umístění areálového plotu v okolí trafostanice.
Distribuční trafostanice PET® STANDARD 350d Brno – Košuličova 10 je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA, vn rozváděčem Ormazabal GA 2K 1TS-C a nn rozváděčem RST 1099/4535.
Zvýšená základová vana umožňuje trafostanicím PET® usazení do svahů, ale například i do záplavového území.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!