falešné B

PET® MAXI 603o Brno, KOLEJNÍ 4 – TS3

trafostanice na pilotech

VUT

Skelet kioskové trafostanice PET® a její základová vana jsou zcela samonosné a v běžných podmínkách umožňují usazení trafostanice pouze na zhutněné štěrkové lože.
Další základové konstrukce jsou využívány pouze ve výjimečných případech při nestabilním podloží, jako v případě trafostanice KOLEJNÍ 4 – TS3 usazené v dubnu 2017 v areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem.


Podloží tvořené „navážkou neznámé mocnosti" bylo příčinou narušení statiky dvou spojených zděných trafostanic TS MENZA a TS FEI. Hrozba rozpadu stanic si vynutila jejich náhradu. Parametry kioskové technologie PET® zaručují, že u trafostanic PET® k narušení statiky a poškození stavební části dojít nemůže. Vlivem nestability podloží by ovšem mohlo dojít k pohybu, případně náklonu, celé trafostanice.
Obě zděné trafostanice na Kolejní byly nahrazeny jednou stanicí PET® MAXI 603o usazenou na základové desce a čtyřech železobetonových pilotách. Piloty o délce 6 m a průměru 325 mm s výztuží 6 ø R14 byly umístěny pod rohy trafostanice a pevně spojeny se základovou deskou o síle 300 mm. Na základovou desku byla následně uložena vlastní kiosková trafostanice. Postup náhrady trafostanic probíhal v březnu a dubnu 2017 maximálně šetrným způsobem, aby byla co nejméně omezena dodávka el. energie pro objekty VUT. Nejprve byl nový vn rozváděč SIEMENS 8DJH TRRT v kioskové trafostanici připojen na jeden kabel smyčky vn, byl přesunut a připojen jeden transformátor a jeden rámový nn rozváděč RDO ze staré stanice. Po přepojení odběru na novou trafostanici byla dopojena kabelová smyčka a přesunuta zbývající technologie (transformátor a nn rozváděč). Následně byly přepojeny zbývající nn kabely a trafostanice PET® MAXI 603o Brno, KOLEJNÍ 4 – TS3 uvedena do plného provozu.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!