falešné B

PET® MINI 300d Prostějov – PV RECYKLING

prostejov

Dne 6. 4. 2017 byla usazena kiosková trafostanice PET® MINI 300d v distribuční síti E.ON na Vrahovické v Prostějově. Nepochozí trafostanice je dle standardů E.ON osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C a nn rozváděčem RST 1063/4435.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!