falešné B

PET® STANDARD 350d Syrovice – Brněnská

syrovice

Ve druhé polovině března 2017 předala EEIKA Brno, s.r.o. společnosti E.ON kioskovou distribuční trafostanici PET® STANDARD 350d pro napájení nově budovaných rodinných domů v lokalitě Brněnská. 25 rodinných domů bude napájet trafostanice osazená olejovým transformátorem o výkonu 250 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C a nn rozváděčem RST 1063/4435.
Trafostanice byla usazena 17. 3. 2017 a následně předána investorovi.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!