falešné B

Jihlava KAUFLAND – komplexní řešení

jihlava kaufland
Na podzim 2016 byla uvedena do provozu nová přípojka obchodního domu Kaufland v Jihlavě. Kompletně celou přípojku realizovala EEIKA Brno. Projekční kancelář EEIKA Brno vypracovala dva samostatné projekty pro oba investory: Na základě rámcové smlouvy vn přípojku pro E.ON; trafostanici a nn přípojku pro obchodní dům Kaufland prostřednictvím společnosti HARD.

13. 9. 2016 byla kiosková trafostanice usazena na místo a následně připojena novou 21 m dlouhou kabelovou smyčkou k distribuční síti. Trafostanice PET® STANDARD 350o – Jihlava KAUFLAND je osazena vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C, suchým transformátorem o výkonu 630 kVA a nn rozváděčem RDO 1000 a samostatně přístupnou skříní měření SOM. Společná dodávka obou projektů i realizace jednou dodavatelskou firmou skýtá odběrateli mnohé výhody. Je výrazně operativnější, eliminuje případné třecí plochy, které mohou vznikat při zapojení více firem a dává garanci jednotné kvality celého díla.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!