falešné B

PET® STANDARD 350d Brno, Franzova - U Splavu

franzova
5. listopadu 2015 usadila EEIKA Brno, s.r.o. distribuční kioskovou trafostanici PET® STANDARD 350d Brno, Franzova – U splavu. Trafostanice je součástí kabelizace sítě v Brně – Maloměřicích. Dle standardů E.ON je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 3K 1TS a nn rozváděčem RST 1099/4835.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!