falešné B

Konec "falešných B"

falešné B

Na konci září 2016 skončí možnost odebírat el. energii v kategorii B (jako velkoodběratel) bez vlastní trafostanice. Platná legislativa a Pravidla provozování distribučních soustav (více na www.eru.cz) nařizují ukončení tohoto stavu nejpozději k 30. 9. 2016. Pokud se vás tato situace dotýká,

 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ.
Ušetříme vám statisíce korun ročně.

Jak zjistíte, že spadáte do této kategorie?
•  Nakupujete elektrickou energii za ceny v kategorii B – velkoodběr.
•  Jste připojeni k nn vedení (nemáte vlastní trafostanici, nebo jste připojeni z trafostanice v majetku distributora).

 

Co pro vás tato změna po 30. 9. 2016 bude znamenat? Existují dvě řešení situace:

1) Odběrné místo bude převedeno do kategorie C

Nebudou nutné technické úpravy, vaším dodavatelem vám bude stanovena nová cena elektřiny dle jeho platného ceníku.Každoroční náklady trvale vzrostou cca o 25–30 % v závislosti na konkrétních podmínkách.

 

2) Odběrné místo zůstane v kategorii B


Budete dále odebírat energii za velkoodběratelskou cenu. Podmínkou je vybudování vlastní odběratelské trafostanice připojené k vn distribuční síti, které si vyžádá jednorázovou investici ve stovkách tisíc korun.

 

Volba vhodného řešení přímo pro vás závisí zejména na skutečném odběru.
Jak vám pomůžeme:
1. Vyhodnotíme s vámi, jaká varianta odběru je pro vás nejvýhodnější.
2. Najdeme konkrétní řešení.
             Kiosková trafostanice.
             Stožárová trafostanice.
             Vestavba technologie trafostanice do vašeho objektu.
3. Naše projekční kancelář vypracuje projektovou dokumentaci.
4. Projednáme s vaším dodavatelem energie a dotčenými orgány veškerou administrativu včetně stavebního povolení.
5. Vybudujeme zvolenou trafostanici i s přípojkami a uvedeme ji do provozu.
6. Následným monitoringem a servisem zajistíme optimální provoz trafostanice a prodloužení životnosti (i možné prodloužení záruk).

 

Co získáte:

 • Dlouhodobě nižší cenu el. energie

 • Trafostanice se z rozdílu v ceně energie zaplatí už pro 3–5 letech (podle konkrétních podmínek).

 • Poté každoročně ušetříte až 30 % nákladů.

 • Kvalitní servis a péči o vaše elektroenergetická zařízení.

Proč začít již letos:


Technologická doba výstavby trafostanice není nijak dlouhá. EEIKA Brno, s.r.o. standardně buduje kioskové trafostanice do osmi týdnů, stožárové trafostanice i rychleji. Výrazný vliv na termín realizace má délka stavebního řízení se všemi potřebnými vyjádřeními. Navíc zkušenosti z konce fotovoltaického boomu ukazují, že není vhodné nechávat řešení na poslední chvíli. Investoři FVE snahou o uvedení elektráren do provozu v roce 2010 krátkodobě výrazně zvýšili poptávku po trafostanicích, což snížilo dostupnost některých komponentů – konkrétních rozváděčů nebo transformátorů. Odloží-li větší množství odběratelů s „falešným B“ řešení na rok 2016, může krátkodobý výkyv poptávky opět prodloužit dodací lhůty některých technologických zařízení a ohrozit dokončení některých staveb. Nebude-li trafostanice uvedena do provozu k 30. 9. 2016, odběrné místo bude automaticky převedeno do kategorie C.

EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje kvalitní komplexní služby v elektroenergetice od projekce, přes výstavbu trafostanic, po servis elektroenergetických zařízení včetně pohotovostní služby pro smluvní zákazníky.
Kvalitu dokládá nejen pravidelné plnění podmínek certifi kátu ISO 9001:2001, ale hlavně stovky realizací za dvacet let výstavby kioskových trafostanic a spokojení smluvní servisní partneři.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!