falešné B

PET® STANDARD 600o TSR Sokolov – Dolní Rychnov

Dolní Rychnov m

Společnost TSR Czech Republic, s.r.o. (člen celoevropské TSR Group) je jedničkou na českém trhu ve sběru, zpracování a obchodování se železnými a neželeznými kovy. V současné době provozuje 43 středisek s více než 450 zaměstnanci po celé České republice.


Pro zefektivnění práce a zvýšení kapacity na pobočce v Sokolově – Dolním Rychnově pořídila semimobilní nůžky Metso Lindemann 616–10.
Hydraulické nůžky jsou určeny ke stříhání kovových odpadových materiálů. Kusy kovu jsou lisovány ve dvou nebo třech směrech pomocí víka, křídla a posunovače materiálu a jsou stříhány nebo lámány na menší kusy. Střižná síla nůžek s příkonem 3×90 W je 630 tun a výkon 25 tun za hodinu.
Areál pobočky byl dosud napájen dvěma nn kabely z distribuční stožárové trafostanice na venkovním vedení ČEZ. Tato přípojka přestala s pořízením nových nůžek vyhovovat. Společnost TSR vybudovala novou vn přípojku s odběratelskou trafostanicí.
EEIKA Brno, s.r.o. dodala kioskovou trafostanici PET® MAXI 600o. Trafostanice v typické modré barvě TSR je umístěna na hranici pozemku přímo do plotu. Stavební uspořádání trafostanice (tři samostatné, vlastními dveřmi zvenčí přístupné, prostory – vn a nn rozvodny, trafokobka) umožňuje trvalý přístup pracovníkům distribučního závodu do vn rozvodny a ke skříni měření dveřmi umístěnými na vnější straně trafostanice. Zároveň umožňuje snadný přístup k transformátoru a manipulaci s nn rozváděčem dveřmi orientovanými dovnitř areálu.
Trafostanice je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 630 kVA, vn rozváděčem SIEMENS 8DJH – TMR, nn rozváděčem RDO 1000 a měřením na vn straně s GSM modulem pro datový přenos ve zvenčí samostatně přístupné skříni měření SM-1. K rozvodné síti vn byla trafostanice připojena kabelovou přípojkou z nově vybudovaného napojovacího místa.
Do areálu jsou z trafostanice vyvedeny tři kabely AYKY 3×240+120 pro napájení semimobilních nůžek. Souběžně s nimi byl do výkopu uložen i sdělovací kabel TCEPKPFLE 3×4×0,4 pro přenos dat o spotřebě do vizualizace v kanceláři společnosti. Do nn rozváděče v trafostanici byly přepojeny veškeré kabely včetně vývodu pro kompenzaci. Zároveň byla vyřazena již nevyhovující rozpojovací skříň nn na objektu TSR.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!