falešné B

TRAFOSTANICE PET® MINI 300o MITROVSKÝ DVŮR

Mitrovský dvůr m

V červenci 2014 vybudovala EEIKA Brno, s.r.o. vn přípojku a kioskovu trafostanici pro napájení Mitrovského dvora ve Strážku na Českomoravské vysočině.
Dosavadní příkon již nevyhovoval pro napájení statku s chovem skotu, ovcí na maso a vlastní stylovou restaurací.


Pro napájení statku byla vybudována cca 205 m dlouhá vn přípojka a nová odběratelská kiosková trafostanice PET® MINI 300o. Pro kabelovou přípojku vedenou z nového podlěrného bodu venkovního vedení byl použit 3x kabel AXEKVCEY 70/16. Trafostanice je osazena vn rozváděčem SIEMENS 8DJH – RT, olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 400kVA a nn rozváděčem RBTR 0663/44(6)24. Vzhledem k tomu, že trafostanice byla usazena do svahu, byla kolem ní vybudována ochranná opěrná zídka.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!