falešné B

Zkoušky profesních kvalifikací na ISŠ Sokolnice

OPVK m

V rámci projektu Vzdělávej se, máš na to celý život, jehož realizátorem je ISŠ Sokolnice, probíhají zkoušky z profesních kvalifikací: Montér elektrických instalací (26-017-H), Montér elektrických sítí (26-018-H), Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H), Montér slaboproudých zařízení (26-020-H), Montér hromosvodů (26-021-H), Montér kabelových technologií pro silnoproud (26-013-H), Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H), Elektromechanik pro výtahy (26-011-H), Zámečník (23-003-H).


Účastníci dalšího vzdělávání navštěvovali jak odborný výcvik, tak výuku teoretickou. Účastníkům byly k dispozici nově vytvořené výukové materiály a také čerstvě vytvořené e-learningové kurzy. Ty zahrnují kromě samotných výukových materiálů také prezentace, kontrolní otázky a testové otázky. Bez splněných e-learningových testů by uchazeči nebyli připuštěni ke zkouškám.
Účastníci si tímto druhem dalšího vzdělávání zvyšují a rozšiřují svoji kvalifikaci dle principů Národní soustavy kvalifikací (NSK) v Jihomoravském kraji. Znalosti z oborů elektrotechniky a strojírenství patří k hojně poptávaným na trhu práce v tomto kraji, kde každá tato PK je samostatně uplatnitelná.
Po získání osvědčení z následujících pěti profesních kvalifikací se uchazeč může přihlásit k závěrečné zkoušce z oboru Elektrikář (26-51-H/01). Těmito PK jsou: Montér elektrických instalací (26-017-H), Montér elektrických sítí (26-018-H), Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H), Montér slaboproudých zařízení (26-020-H), Montér hromosvodů (26-021-H).
O studium převážně prvních pěti profesních kvalifikací je na naší škole velký zájem. Na příští rok se nám již nyní hlásí další zájemci. 


Identifikace projektu:

 Registrační číslo projektu  CZ.1.07/3.2.04/04.0055
 Název projektu  Vzdělávej se, máš na to celý život
 Název příjemce podpory  Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

 

Více informací o projektu najdete na stránkách: http://vzdelavejse.iss-sokolnice.cz/

ISS DSC07500m ISS DSC07993m ISS P1070176m

ISS P1070260m

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!