falešné B

PET® MINI 213 - NOVINKA

MINI 213m2

Aktuální novinkou ve výrobním programu EEIKA Brno, s.r.o. pro rok 2014 je  PET® MINI 213. Rozšiřuje nabídku malých nepochozích stanic kategorie MINI.
Trafostanice o půdorysných rozměrech 2100 x 3000 mm a nadzemní výšce 1600 mm je určena pro osazení transformátorem do výkonu 630 kVA.

EEIKA Brno, s.r.o. vývojem této trafostanice reagovala na požadavek společnosti E.ON, jejíž technické normy zahrnují kategorii nepochozích trafostanic o obestavěném prostoru do 15 m3.

 

Základní informace o trafostanici:

PET®MINI 213  
rozměry: 2100 x 3000 x 1600 mm
vn technologie: rozváděč s izolací SF6 do 3+1
transformátor: olejový hermetizovaný do výkonu 630 kVA
nn technologie:  
   
v distribuční a dodavtelské verzi:  
  roštový rozváděč do dvanácti vývodů
v odběratelské verzi:  
  roštový rozváděč do dvanácti vývodů
  kompenzační rozváděč do 150 kVAr (při šesti vývodech)
  obchodní měření, skříň měření
Celková hmotnost vybavené trafostanice je 11,5 tuny.Katalogový list ke stažení zde.

 

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!