falešné B

Odborná podpora, semináře

EEIKA Brno, s.r.o. poskytuje spolupracujícím firmám, projekčním kancelářím, projektantům a technickým pracovníkům odběratelů odbornou a technickou podporu. Pomáhá tím k efektivní volbě, projekci a ekonomice provozu trafostanic.

 

Podpora projekce

Projekčním kancelářím a projektantům poskytuje EEIKA Brno, s.r.o. typové projekty základních typů trafostanic PET pro stavení povolení i pro realizaci. U ostatních typů je projekční kancelář EEIKA Brno, s.r.o. připravena poskytnout základní podklady – výkresy stavební části apod. 

 

Konzultace

Projektanti a techničtí pracovníci jsou připraveni průběžně konzultovat situace související s výstavbou i provozem dodávaných trafostanic i průběhem poskytovaných služeb. Operativní konzultace jednoduchých problémů mohou pobíhat telefonicky. Konzultace složitějších situací a problémů probíhají přímo na místě. V případě potřeby může na konzultaci navázat operativní servisní zásah.

 

Semináře

EEIKA Brno, s.r.o. pořádá semináře pro různé kategorie odborných pracovníků. Projektanty, technické a servisní pracovníky zákazníků apod. Specialisté EEIKA Brno, s.r.o. seznamují účastníky seminářů s detaily projekce, výstavby a provozu (servisu) trafostanic.

 

Sestavte si vlastní trafostanici

Interaktivní program na www.sestavtesitrafostanici.cz umožňuje zvolit nejvhodnější typ odběratelské trafostanice PET® pro napájení konkrétního odběrného místa. Po zadání základních parametrů (výkon transformátoru, charakter vn a nn rozváděčů apod.) program vygeneruje vhodný typ, jeho charakteristiky, náčrty i vizualizaci.

 

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!