falešné B

PET® STANDARD 450o Šlapanice - Nádraží

slapanice nadrazi
Na podzim 2018 EEIKA Brno, s r.o. přispěla ke zvýšení rychlosti a komfortu na železniční trati mezi Brno-Slatinou a Blažovicemi. Správa železniční dopravní cesty rekonstruuje úsek dvojkolejné trati s podporou Evropských strukturálních investičních fondů. Po rekonstrukci trať nabídne vyšší rychlost (až 115 km/h namísto dosavadních 80) a vyšší komfort pro cestující, bezpečnost i nižší hladinu hluku v okolí trati.

SŽDC vymění nevyhovující svršek i spodek, zabezpečovací zařízení i nástupiště u šlapanické výpravní budovy.

Nová zastávka na konci ulice Jungmannova ve Šlapanicích výrazně zvýší dostupnost železniční dopravy z centra Šlapanic.
Kiosková trafostanice PET® STANDARD 450o Šlapanice – Nádraží nahradila nevyhovující zastaralou příhradovou trafostanici, napájí železniční stanici Šlapanice a drážní zabezpečovací zařízení.
Trafostanice je osazena olejovým hermetizovaným transformátorem o výkonu 250 kVA, vn rozváděčem ORMAZABAL GA 2K 1TS-C v majetku E.ON a nn rozváděčem RT. Elektroměr pro měření odběru je umístěn ve zvenčí přístupné skříni měření. Trafostanice byla usazena jeřábem o nosnosti 100 tun.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!